EDUKACINIAI PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ POREIKIAI GLOBOS NAMUOSE

EDUKACINIAI PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ POREIKIAI GLOBOS NAMUOSE (pradžia)

Pabandysiu sukelti visą darbą, tik atminkite, kad būtina sekti nuorodas ir skaičius, kad nepasimestumėte ir galėtumėte susirinkti pilną informaciją.

Kxxx UNIVERSITETAS
xxxx fakultetas
xxxxx katedra

EDUKACINIAI PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ POREIKIAI GLOBOS NAMUOSE
Kursinis darbas

Autorius neak. sk. III kurso edukologijos stud. xxxxx xxxxx
Vadovas doc. dr. A. xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx, 2011

TURINYS

ĮVADAS 3
I. EDUKACINIŲ POREIKIŲ SAMPRATA 5
1.1. Edukacinių poreikių sąvoka ir vieta asmens poreikių piramidėje 5
1.2. Edukacinių poreikių nustatymas 7
II. PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ EDUKACINIŲ POREIKIŲ
TENKINIMO GALIMYBĖS GLOBOS NAMUOSE 9
2.1. Edukacinės veiklos ypatumai pagyvenusių žmonių globos namuose 9
2.2. Pagyvenusių žmonių edukacinių poreikių tenkinimo problemos 12
2.3. Pagyvenusių žmonių edukacinių poreikių aktyvinimo galimybės 14
IŠVADOS 17
LITERATŪRA 18

ĮVADAS

Temos aktualumas. „Statistikos departamentas informuoja, kad 2010 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 697,1 tūkst. 60 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų, tai yra kas penktas (20,9%) gyventojas buvo pagyvenęs. Per pastaruosius dešimt metų pagyvenusių žmonių skaičius padidėjo 28,8 tūkst. (4,3%), nors šalies gyventojų skaičius sumažėjo 183,1 tūkst. (5,2%).“ (Pagyvenę žmonės, 2010) Gyventojų senėjimas bei jo pasekmės yra aktuali problema, svarstoma įvairių pasaulio šalių mokslininkų. Dabarties žmogui būtini gebėjimai prisitaikyti prie kaitos. Informacija ir komunikacija – esminės šiuolaikinės bendruomenės gyvenimo sąlygos. Stipri bendruomenė – tai aktyvūs, atviri ir prieinami informacijos ir komunikacijos kanalai, atvirumas išorei, informacijai, buvimas platesnės visuomenės dalimi ir pusiausvyra su ja ekonominiu, informaciniu, kultūriniu, aplinkos ir kt. aspektais. Kai tos pusiausvyros nebėra, žmonės tampa izoliuoti tiek nuo informacijos gavimo kanalų, tiek nuo išorinio pasaulio. Tokią atskirtį dažniausiai patiria neįgalieji ir pagyvenę žmonės. Siekiant mažinti pagyvenusių žmonių socialinę atskirtį, svarbu nustatyti jų edukacinius poreikius. Gyventojų edukaciniai poreikiai – tai poreikis keistis: šviestis, plėtoti intelektines potencijas, galimybes, prisitaikant prie šiandieninio gyvenimo iššūkių. Jų žinojimas bei esamos situacijos įvertinimas leidžia numatyti žingsnius, kurių reikėtų imtis, kad pagyvenusių asmenų gyvenimas būtų pilnavertis edukacinėje srityje.

2 dalis.

3 dalis.

Darbo pradžia patalpinta: 2015-03-05